Sibol

Ginising ng bulong Mo
Ang malalim na katahimikan
Sa malamig na dako
Na walang mukha, walang hangganan
Nilikha bawat piraso
Ng luwalhati ng kalawakan
At sa isang sulok ng mundo
Hinulma at hiningahan
Si Adan na unang tao
At si Eba na kanyang naging kapisan
Pinagpala at hinayo,
Sa wangis Mo ang taong nilalang
May kakayahan ring husto
Na gumawa nang may karik’tan
Sa pagsunod sa iyong ritmo
Ay may paglago na mararanasan
Ikaw may akda ng lahat nito
Ako naman na ‘Yong kasangkapan
Humihinga, tumatakbo
Dito sa dakilang kaparangan

O Tagapaglikha
Ikaw ang Diyos na dakila
At akong nilikha
Nagtanong at nagkasala
Ngunit doon pa ma’y
May sinambit nang pag-asa
Kasaysayan ang nagpakita
Tanging katuparan, wala nang iba

Si Abraham ‘Yong tinawag
Patungong Pinangakong Bayan
At sila ni Sara’y nagsilang
Sanggol sa kabila ng katandaan
Isaak, Hakob, si Hose na nabihag
Sunud-sunod na pagsulat sa talaan
Mga ninunong tumatag
Sa pamilyang pagmumulan
Ni David na sumasagisag
Sa kahariang ‘di mawawakasan
At sa Punla niyang maghahayag
Ng pag-alpas sa bisig ng kasalanan

Sumuway at nalaglag
‘Yong mga hinirang sa kalaban
Sabay paghina ng ‘Yong tawag
Sa pandinig nilang dati Mong kinasihan
Itong pagtahimik na hayag
Lantad, di mapapasubalian
Na sa dulo ay nabuwag
Nang sumapit ang ‘Yong Anak sa sanlibutan

O Manunulat ng Buhay
Sa ‘Yo ang lahat ay may saysay
Ikaw ang tanging gabay
Sandigang tiyak na matibay
Mga hari sa Yo’y bibigay
Ningning nila’t tanyag sa Yo’y walang ingay
Noon patungong ngayon
Sa kasaysayan Ikaw ang nagbibigay kulay

Binigay Mo ang ‘Yong Mahal
Siya’y lumagi dito para sa ‘kin
Nagutom, nauhaw, nabuwal
Iba’t ibang sakit ay pinasan din
Natukso ngunit nabuhay nang banal
Nang ako ay may huwarang susundin
Hindi lamang sa takdang pangangaral
Salita ng Ama ay inakmang yakapin
Ngunit nais Mo ang pinairal
Sa bawat isa na hakbangin
Hanggang sa huling pagsandal
Ng likod Niyang puno ng pasanin
Kat’wang bawat dagok ng punyal
Ay walang takot na sinalamin
Ang puti Niyang balabal
Nagbura sa kasalanan kong bayarin

O dakilang Manunubos
Salamat sa pag-ibig Mong lubos
Ako ngayon ay malaya
May kaligayahang di mauupos
Nakaugat sa ‘Yong biyaya
Na di kailanma’y makakapos
Lalago at magbubunga
Hanggang sa panaho’y di na muling umagos

23 August 2018

Poem recited at Sibol Camp
To the sound of ‘Lotus Flower’ by Tokio Myers

Sibol Camp, 25-27 August 2018
Young Adults’ Ministry, Capitol City Baptist Church

Tagged , , , , , , , , ,

Tag-ulan

Ito nanaman ang mga patak
Walang tigil na tumatatagaktak
Sa bubong nitong aking pusong
Panay butas ang sumasalubong
Patungong kalul’wang nanlalamig
Pagsilong ang siyang bukambibig
Patuloy na hanap ang pag-asa
Na sa ulap tila’y nagtago ata

Sa kabila ng lakas ng pagbuhos
Pag-abot Mo pakiramdam ko’y kapos
Sa tinig Mo ako pa ri’y uhaw
Hinihintay na langit muling maging bughaw
O sadyang pagbabaha’y binigo
Ang nakakulong ko nang pagsamo
Pati mga luha’y tuyo na rin
Dagat ay nasaid na ng damdamin

Kamay Mo ba’y may ipipinta pang bahaghari?
At may mata pa ba na sa pagsibol ay sasaksi?

14 July 2018

(Poem for SIBOL | YAM Camp 2018 | CCBC)

Tagged , , , , ,

Tag-ligaw

Bundok
Dagat
Isla
Gubat
Hayop
Kultura
Mga karanasang iba’t-iba
Naroroon sa pakikisalamuha

Tulog
Pamilya
Paghain
Ligo
Bihis
Gawain
Araw-araw na aayusin
Gabi-gabi na iintindihin

MRT
Tao
Orasan
Papel
Sweldo
Usapan
Pag-akyat na walang hangganan
Nagsisiksikan, nagtutulakan

Mata
Ngiti
Pintig
Text
Labas
Titig
Umpisang malabo na pag-asa’y lumawig
Maaaring kumakatok na ang pag-ibig

Salita
Panalangin
Awit
Simba
Pangako
Langit
Halaga’y hanap sa bawat sinasambit
Buhay na ganap sa kabila ng mga sinapit

Karanasan
Pamilya
Trabaho
Kapisan
Pananampalataya
Paglago
Sa ‘Yo ba ako ay dapat na tumakbo?
Doon ba ang puso ko ay may matatamo?

14 July 2018

(Poem for SIBOL | YAM Camp 2018 | CCBC)

Tagged , , ,

Tag-araw

Dama ng balat ko ang init ng ‘Yong sikat
Ngumingiting araw sa bughaw na alapaap
Pag-ihip ng hangin sa ibabaw ng dagat
Banayad na pag-along dala’y simoy na maalat

Halika at sisirin ang lalim
Kaligayahan doo’y hindi bitin
O di naman kaya’y habulin
Ang tubig na umaagos sa baybayin

May lundag ang bawat paghakbang
May awit ang salitang binibitawan
Walang sulok na hindi makukulayan
Sadyang matingkad ang mundong ginagawalan

Ang salita Niya’y may ibang tamis
Bulong sa ‘king tainga’y hindi numinipis
Mga paa’y tila walang paglihis
At bawat harapin sa tagumpa’y ‘di nagmimintis

Hangarin pa rin kaya ang pagyabong?
Sa likod ng kinang ang layunin ay sumulong?

14 July 2018

(Poem for SIBOL | YAM Camp 2018 | CCBC)

Tagged , , , ,

Taken

Here in the corner
Waiting for this to be over
Somehow words can’t take that balm
And speak healing to me sooner

My shoulders crave your touch
Your strength is my much needed crutch
The warmth my shivering spirit
Is looking on to truly latch

Would you come and take me
Your eyes I am hoping to see
Into them my soul is driven
And home I’ll be eternally

28 May 2018

Tagged , ,

Bisig

Taas-baba
Pansin mo ba
Ang dibdib ko’y
May pagkaba
Aligaga
Natutunganga
Na para bang
Mundo’y hindi na
Tuluyang iikot pa

Malikot
Ang bawat kurot
Ay sariwa
Iniwang gusot
Nag-uudyok
Ng pabulusok
Ng mga luhang
Sumisinok
Sa iniwang sulok

Mayro’n bang nakikinig
Sa pagbagsak ay may hahawakang bisig
Ramdam mo ba ang pagpintig
Ng puso kong nahahapo na sa pagkabig

Nakayuko
Nagtatago
Sa aking lungga
Sumusuko
Sa magulo
Na pagpapako
Ng mga bulong
Sa isip ko
Na nagkakanulo

Nagbabakasakali
‘Di ko mawari
Nagpupumilit
Kung maaari
Mga pagkakamali
Ay maikubli
At ‘di na mabunyag
Na parang bahagharing
Lantad nilang masusuri

Ikaw ba’y dumirinig
Sa pagbagsak ko’y malakas na bisig
Batid mo ba na ang pagpintig
Ay huling lakas ng pag-asang kumakabig

Butas at kulang
Nag-aabang
Na mapuno
At magdiwang
Ang kaluluwang
Pawang nakalutang
Sa pagsusumikap
Na matangan
Wagas na kaligayahan

Naghahanap
Sa alapaap
Kinang na matingkad
Ni sa hinagap
Aking maaapuhap
Nang walang pagsisikap
Ako ay kukupkupin
Iibsan ang paghihirap
Ng paghahabol sa pangarap

Ako ba ay makikinig
Hahawak lamang sa nakahanda Mong bisig
Idudulog ang pagpintig
Sa Iyo nang walang pag-atras at pagkabig

Ikaw ang kapahingahan ng aking diwa
Ikaw ang pag-asa na di ko makita
Sa hantad na pagsuway Ika’y di nanghihina
At sa paglimot ko’y parating may paghalina

Natatangi
Di nagbabago
Walang pagsuko
Ang pag-ibig Mo
Tuloy-tuloy lamang sa pagsamo

Ikaw ang makikinig
Ako’y tatakbo sa Iyong bisig
Sasabay itong pagpintig
At hahayo nang walang pagkabig

Ako ay hintayin
Sa tagpuan ako’y Iyong tanggapin

BISIG
Poem for CCBC YAM Spark’s ‘Tagpuan’
25 March 2018

Tagged , , , , ,

Pounding

Watchful eyes dug deep into this window
Moved by whispering winds on did they burrow
Sowing pain where they could spot no sorrow
Leaving me no light to find on the morrow

Fragile is my frame and sharp were those blows
No chance to duck, no strength or will to oppose
With brute claws they exposed my long hidden foes
Not knowing I’d been dying even without those woes

In a thousand sunsets drown this dreary run
Pierce my soul with rays of the bright morning sun
Let me rise to beat of a booming drum
Punch Your fist against this chest still and undone

If I do awake I shall go to your nest
From darkness I’ll emerge where once I was pressed
Live on with no fears, in love will I be dressed
And look upon that face once all is put to rest

16 February 2018

Tagged , , , ,

Balabal

Ang ningning ng bunga ay tumagos sa puso
Doon sa sinabi ang isip ay naglaro
Paano nga kung pangako nito’y matamo
At pagkamulat ay tuluyang magkatotoo

Sa hantad na pagsuway ay wala nang pagbalik
Nabuksan sa kahubaran, kasalana’y humitik
Maaari pa kayang sa kadalisaya’y manabik
Doon sa simula ang kaluluwa ay mananhik

Lugmok ang espiritung unti-unting lumamig
Bumaling sa sarili’t itinaboy Iyong bisig
Sa kabila nito’y ibinuhos ang ‘Yong pag-ibig
Walang paghinahon at wala ring pagkabig

Ikaw ang pag-asa na aking taglay
Ikaw ang init na nagbibigay-buhay

14 February 2018

30914-cross-5-facebook

Photo taken from https://salemnet.vo.llnwd.net/media/cms/CW/30914-cross-5-facebook.jpg

Tagged , , , , , ,

My Youth@111 Story

‘Hihintayin kita sa youth, ha?’ (I will wait for you at the youth group, okay?’)

I was still in elementary (junior school) when CCBC’s youth pastor at the time, Randolph Velasquez, said that to me. At that stage in my life, going to BYF (Beacon’s Youth Fellowship, the name of our youth group then) seemed like a distant thing and it had not really crossed my mind that much. But there we were and I was confronted by the idea of becoming a youngster someday. I was not particularly excited by the thought;  intimidated was more like it.

My family was not well off. We spoke Tagalog at home. I did not even have Brick Game or any sort of gadget. In short, I did not feel like I would really fit in. All I had was my Christian upbringing, encouragement from my parents to be involved in ministry, and determination to give my best and enjoy the ride. So if someone said they would be happy to take me in, I would not hesitate.

That was 1995. Scene changed to 1998 and I attended my first-ever youth fellowship. It was held at the upper rooms where about thirty of us came. I cannot remember most of what happened then. All I can recall now is that it was not easy trying to make myself comfortable in a new environment and form new friendships. My story did not stop there though and thankfully so.

Years later, in 1999, Ptr Randolph invited me, together with a few others, to sit down for a talk at Blue Mountain Cafe, a hangout place opposite our church, at the ground floor of West Trade Center. There he challenged me to be part of the youth ministry team.

I did not think twice about joining. I was already enjoying serving in church. Taking on that role was just moving it a step further.

It has been eighteen years since that point in my life. BYF changed to Youth@111. From a ministry team member, I am now a volunteer youth worker. Those of us from the leadership of that era who carried on in fulltime ministry are now helping other ministry groups outside our denomination.

It was through my involvement in Youth@111 that I began to have a grasp of what it means to follow Jesus. It was there that I learnt how to look to Him as the ultimate model for life and ministry. It was there that I found a new set of brothers and sisters who would walk the same path of making disciples who love God and others and make other disciples. It was there that God deemed I would be trained to be of some use for His Kingdom. And I would not trade that experience for anything else. #

PhotoGrid_1511834147005.jpg

Youngsters, former members and fulltime workers gather for Rise: Youth@111‘s 17th Anniversary on Sunday, 26th of November 2017, at Capitol City Baptist Church.

Tagged , , ,

Hiling

Isang araw tayo ay nagkakuwentuhan
Tungkol sa ilang mga kabanata
Ng ating makulay na nakaraan
Ako ay panandaliang natuwa
Nang alalahanin ang biruan
Na nauwi sa tuluyang pagkasira
Ng aking pinakapaboritong laruan

Ngunit di rin nagtagal at nag-usap
Noon din ay tunay na nagkapatawaran

Dati sa pag-aaral ako ay nawili
Di halos makatulog sa mga pagsusulit
Pagdalaw sa panaginip ay walang pinipili
Nangambang mga tandai’y magkapalit-palit
Sa mga tanong ako’y magkamali-mali
At pagbaling sa ‘yo tuwa’y napalitan ng galit
Nang ito’y tapusin mong walang pag-aatubili

Ngunit paglipas ng panaho’y natuto
Inggit ay tapos na ring nasaisang-tabi

Magkakaibigang higit pa sa kapatid
Mula sa iba-ibang mga magulang
Na pagmamahal ang nagbubuklod na lubid
Bawat isa’y may kani-kaniyang pagkukulang
Dalang alat ng hangin sa tuwing pag-ihip
Mahapding kuskos sa mga sugat na ating binuksan
Nanunuot sa dibdib patungo sa isip

Ngunit yakap ninyo ay laging naghihintay
Ngiting dala’y totoo, hindi kathang-isip

Binuksan ang pusong sarado para sa iyo
Ako ay nawalan ng takot sa pagtanggap
Nahulog na ngang tuluyan sa pagsuyo mo
Bawat araw ay may panibagong sangkap
Na lalong bumabasag sa marupok na damdamin ko
At nang sa dulo’y akma nang yayakap
Siya namang biglang pag-iba ng pagtingin mo

Ngunit yumaon na rin ang ilang mga taon
At ang nawasak na puso’y may pag-asa nang natamo

Hinabilin n’yong h’wag na subuking ibaybay
Ang likong magdadala sa masukal na daan
Ay walang paghihinahon na aking nilakbay
Tinig ninyong may dalang pag-aalinlangan
Isa-isa ko ngang nilimot at sinuway
Batid man na ang dulong doon ay daratnan
Sadyang kapahamakan ng umikli kong buhay

Ngunit lumuha nang ako ay naaninag
Tumakbo’t binuhat ang kat’wan kong lupaypay

Maraming beses na ako’y lumuhod sa Iyo
Sa trono mo ang kaluluwa ay humihiling
Nanliliit sa sarili at nagsusumamo
Sa bawat paglapit ng mga paa sa ‘Yong piling
Ako’y dinirinig at patawad natatamo
Ulit-ulitin mang suwayin ang Iyong mga tagubilin
Panibagong simula ang siyang alay Mo

Isipin ko man ay di maarok ang lalim
Ang walang hanggang biyayang natatanggap ko
Ay tunay na palaisipan sa akin
Walang ibang batayan ang parati Mong pagsuyo
Kundi buhay ni Jesus na sa krus ay inihain
Kaloob na para sa sinumang magpapako
Ng tiwala sa Kanyang Anak nang taimtim

At doon ako’y mamahinga at lalagi
Pag-ibig na sa iba ay walang pagkabig at pagbaling

19 November 2017
(Poem recited at YAM Spark, CCBC)

FB_IMG_1511077807009.jpg

Tagged , ,