Fight

Stand still, quick feet, stand still
Hold your ground till it is won
Change of sigil may be grand to don
But war is not yet over
And there are more to go on

Take arms, strong hands, take arms
Shield be held at the tower
The dragon breathes its dark power
But hope will not draw strength back
It shines the bleakest hour

Arise, worn soul, arise
Fight that long battle within
There also a struggle to win
But think not that you’re alone
For that’s where combats begin

Look up, faint heart, look up
Behold our banner unfurled
For though to dust this dream was hurled
But He hears my lonely song
And thus will it fly uncurled

3 May 2017

Whatever happens, all shall be well.
In You, my longing soul finds shelter.

Advertisements
Tagged , , , ,

Bangon

Minsa’y salat sa pahinga
Ang diwa kong aligaga
At naghahanap
Ng katahimikan
Na sadyang mailap yata

Nandun din naman ang hirap
Na dulot ng pagsisikap
Ayaw paisa
Sa ugoy ng duyan
Na waring dala ay yakap

May panahong dinirinig
Mga tawag ng daigdig
Nasusugatan
Dulot ng pagdapa
‘Di pagsunod sa ‘Yong tinig

Sa pakikidigma’y hapo
Napagtatantong sumuko
At hayaan na
Malugmo sa parang
‘Di na mabilang sa hukbo

Ngunit ako’y Iyong tangan
Doo’y hindi mo iiwan
Makakaalpas
Muli nang tatakbo
At itutuloy ang laban

3 May 2017

Ikaw lamang
Para sa Iyo ako’y di susuko
At patuloy na lalaban

Tagged , , , ,

Before Sunset

Light pierced straight
Through the cloudy gate
Your head rose
Where far gaze would close
And my soul
Felt ever more whole
For at last
Darkness was all past

You shone bright
Strong into the height
Then went on
Though some have withdrawn
And I cheered
For you never veered
All seemed well
More stories to tell

Life came by
Run hard did I try
Left you there
Didn’t need much care
And you knew
We got something true
Though apart
You were in my heart

But you dared
Sought how others fared
Entertained
What you thought was gain
Not looked back
To what they all lacked
The Person
From whom comes true reason

I love you
I’ll fight the dark hue
Not alone
Got Strength in my bone
Promises –
They’ll keep me relentless
You are His
Part in eternal bliss

3 May 2017
Dedicated to Dara

Tagged , , ,

Sulyap

Saglit
Binibilang ang mga panahong
Nakasama’t nakausap ka
Mga sandaling sumasang-ayon
Sa bilis ng pag-iiba
Ng hugis ng mga along
Humahampas sa ‘king mga paa

Nais
Umaasang may susunod pa
Sa mga tapos nang kapitulo
Mga paghintong pansamantala
Sa paglalakbay kong patungo
Doong paglalagiang lupa
Na tanging hiling ay puso mo

Pigil
Hanggang ngayo’y nakalubid
Mga kamay na walang pagtigil
Nakaakma na sa pagsisid
‘Saisang-tabi ang pagsupil
Hawiin maraming balakid
At pakawalan mga marahil

Lipas
Sadya yatang ang mga pag-agos
Ay unti-unting humupa na
Pabalik sa ‘yo ay paghangos
Na walang daratnang pahinga
Lakas ma’y tuluyang ibuhos
‘Di na yata maaabot pa

Sulyap
Binilin na kita sa ulap
Tuluyang ika’y maikubli
Ngunit doon sa alapaap
Pangarap ko’y nananatili
Na gaano pa man kailap
Makita kang kahit sandali

2 May 2017

Tagged , ,

Akda Para sa Manigong Pagpipisan

For Aimee Tolentino (now Lim) on her bridal shower

Lahat ng bagay ay may hangganan
Pilitin ma’y di masasandalan
Ang luma ay may takdang paglisan
Siyang pagdating ng kinabukasan

Gaya nitong ating kaibigan
Na sadyang di na mapipigilan
Hinintay-hintay na pagpipisan
Sa isang pastor na dugong dayuhan

Sumpa’y tuluyan ngang winakasan
Pag-asa ng mga kadalagahan
Dahilan ng laging kapistahan
Mga pusong puno ng kagalakan

Magpatuloy kaya ang indakan
Sa pagtapos ng pagbabatian
Pagpupulot gata’y magdaan
At ang pangkaraniwa’y balikan

Sa pagdako roo’y maaasahan
Pantanggal ng germs at panghugas ng pinggan
Silang mga bagong kaibigan
Sa araw-araw na sagupaan

Sa bawat pakikipaglaban
Huwag na huwag kaliligtaan
Bawat kamay na iyong pahiran
Pampalambot na may kabanguhan

At kapag naisakatuparan
Itong mga hakbanging inilaan
Ika’y dumako sa kanyang kanlungan
Doo’y pagod makakalimutan

5 January 2017

Love you, Ate Ai ❤

Tagged , , ,

Ugoy ng Agos

Minsan
Isinasaisang-tabi ka
Puso’y inaalay sa iba
Nahuhumaling
Na parang ito’y
Tuluyang inangkin na niya

Mali
Na hayaang pabayaan ka
Malango sa piling ng iba
Makakalimot
Na parang bukas
Ay mabibigyang-kulay niya
Sana
Pag-asang nakatuwid sa ‘yo
Di kubli sa ibang anino

Nagpapatuloy
Di muling pansin
Tinig ng lumipas niyang mundo

Saglit
Pagpitik ng bawat minuto
Higit sa hikbi at hangos ko
Sinasalaysay
Walang paghumpay
Ang pag-agos ng pag-ibig mo

19 July 2016

Tagged , , ,

A Poem for Sammie

Sammie,

Saan nga ba sisimulan
Makabuluhang tugmaan
Walang pagkukunwari’t
Walang pag-aalinlangan
Sa puso’y mananahanan

Doon sa unang pagtatagpo
Ng mata ko sa puso mo
May iniwan ‘tong marka
Na animo’y may pangako
At sa aki’y may paglukso

Limang taong pagsasama
Mayro’ng lungkot at ligaya
May pagaagam-agam
Na ‘yong lingo’y nabaling na
Di na muling babalik pa

May dalang Tinig ang alon
Sabay sa bawat panahon
Mahinaho’t dalisay
Nagdadala ng pagbangon
Sa kumpas Niya’y may pag-ayon

Ito’y hindi pagtatapos
Di pa limot ang pag-agos
Ipako sa pagdako
Puso’y tuwid na iayos
At sa Kanya lamang maupos

Happy 18th Birthday, my dear. ❤

1 August 2016

Tagged , , ,

Hidden

Unsketch this memory
Filling every bit of me
Unrelenting, unwilling
Maybe hooked perpetually

Does it ever end –
This madness long forsaken
Hooked, hidden and unwanted
Maybe truly forgotten

I look for Your figure
Lost in a sea of dark rays
Smiling, on me eyes fixing
And forgiven my wrong ways

19 July 2016

Tagged , , ,

Burning

Strike the clock half
The grasslands all black
Shadows on my back
Then I look up
The skies keep burning
My soul stands believing

23 May 2016

burning

Tagged , , ,

Hues

Of things about You
There are peaks and seas
And clear skies changing hues

23 May 2016

Hues

Tagged , ,
Advertisements