Tag Archives: poems

Tag-ulan

Ito nanaman ang mga patak
Walang tigil na tumatatagaktak
Sa bubong nitong aking pusong
Panay butas ang sumasalubong
Patungong kalul’wang nanlalamig
Pagsilong ang siyang bukambibig
Patuloy na hanap ang pag-asa
Na sa ulap tila’y nagtago ata

Sa kabila ng lakas ng pagbuhos
Pag-abot Mo pakiramdam ko’y kapos
Sa tinig Mo ako pa ri’y uhaw
Hinihintay na langit muling maging bughaw
O sadyang pagbabaha’y binigo
Ang nakakulong ko nang pagsamo
Pati mga luha’y tuyo na rin
Dagat ay nasaid na ng damdamin

Kamay Mo ba’y may ipipinta pang bahaghari?
At may mata pa ba na sa pagsibol ay sasaksi?

14 July 2018

(Poem for SIBOL | YAM Camp 2018 | CCBC)

Advertisements
Tagged , , , , ,

Tag-ligaw

Bundok
Dagat
Isla
Gubat
Hayop
Kultura
Mga karanasang iba’t-iba
Naroroon sa pakikisalamuha

Tulog
Pamilya
Paghain
Ligo
Bihis
Gawain
Araw-araw na aayusin
Gabi-gabi na iintindihin

MRT
Tao
Orasan
Papel
Sweldo
Usapan
Pag-akyat na walang hangganan
Nagsisiksikan, nagtutulakan

Mata
Ngiti
Pintig
Text
Labas
Titig
Umpisang malabo na pag-asa’y lumawig
Maaaring kumakatok na ang pag-ibig

Salita
Panalangin
Awit
Simba
Pangako
Langit
Halaga’y hanap sa bawat sinasambit
Buhay na ganap sa kabila ng mga sinapit

Karanasan
Pamilya
Trabaho
Kapisan
Pananampalataya
Paglago
Sa ‘Yo ba ako ay dapat na tumakbo?
Doon ba ang puso ko ay may matatamo?

14 July 2018

(Poem for SIBOL | YAM Camp 2018 | CCBC)

Tagged , , ,

Tag-araw

Dama ng balat ko ang init ng ‘Yong sikat
Ngumingiting araw sa bughaw na alapaap
Pag-ihip ng hangin sa ibabaw ng dagat
Banayad na pag-along dala’y simoy na maalat

Halika at sisirin ang lalim
Kaligayahan doo’y hindi bitin
O di naman kaya’y habulin
And tubig na umaagos sa baybayin

May lundag ang bawat paghakbang
May awit ang salitang binibitawan
Walang sulok na hindi makukulayan
Sadyang matingkad ang mundong ginagawalan

Ang salita Niya’y may ibang tamis
Bulong sa ‘king tainga’y hindi numinipis
Mga paa’y tila walang paglihis
At bawat harapin sa tagumpa’y ‘di nagmimintis

Hangarin pa rin kaya ang pagyabong?
Sa likod ng kinang ang layunin ay sumulong?

14 July 2018

(Poem for SIBOL | YAM Camp 2018 | CCBC)

Tagged , , , ,

Taken

Here in the corner
Waiting for this to be over
Somehow words can’t take that balm
And speak healing to me sooner

My shoulders crave your touch
Your strength is my much needed crutch
The warmth my shivering spirit
Is looking on to truly latch

Would you come and take me
Your eyes I am hoping to see
Into them my soul is driven
And home I’ll be eternally

28 May 2018

Tagged , ,

Pounding

Watchful eyes dug deep into this window
Moved by whispering winds on did they burrow
Sowing pain where they could spot no sorrow
Leaving me no light to find on the morrow

Fragile is my frame and sharp were those blows
No chance to duck, no strength or will to oppose
With brute claws they exposed my long hidden foes
Not knowing I’d been dying even without those woes

In a thousand sunsets drown this dreary run
Pierce my soul with rays of the bright morning sun
Let me rise to beat of a booming drum
Punch Your fist against this chest still and undone

If I do awake I shall go to your nest
From darkness I’ll emerge where once I was pressed
Live on with no fears, in love will I be dressed
And look upon that face once all is put to rest

16 February 2018

Tagged , , , ,

Balabal

Ang ningning ng bunga ay tumagos sa puso
Doon sa sinabi ang isip ay naglaro
Paano nga kung pangako nito’y matamo
At pagkamulat ay tuluyang magkatotoo

Sa hantad na pagsuway ay wala nang pagbalik
Nabuksan sa kahubaran, kasalana’y humitik
Maaari pa kayang sa kadalisaya’y manabik
Doon sa simula ang kaluluwa ay mananhik

Lugmok ang espiritung unti-unting lumamig
Bumaling sa sarili’t itinaboy Iyong bisig
Sa kabila nito’y ibinuhos ang ‘Yong pag-ibig
Walang paghinahon at wala ring pagkabig

Ikaw ang pag-asa na aking taglay
Ikaw ang init na nagbibigay-buhay

14 February 2018

30914-cross-5-facebook

Photo taken from https://salemnet.vo.llnwd.net/media/cms/CW/30914-cross-5-facebook.jpg

Tagged , , , , , ,

Hiling

Isang araw tayo ay nagkakuwentuhan
Tungkol sa ilang mga kabanata
Ng ating makulay na nakaraan
Ako ay panandaliang natuwa
Nang alalahanin ang biruan
Na nauwi sa tuluyang pagkasira
Ng aking pinakapaboritong laruan

Ngunit di rin nagtagal at nag-usap
Noon din ay tunay na nagkapatawaran

Dati sa pag-aaral ako ay nawili
Di halos makatulog sa mga pagsusulit
Pagdalaw sa panaginip ay walang pinipili
Nangambang mga tandai’y magkapalit-palit
Sa mga tanong ako’y magkamali-mali
At pagbaling sa ‘yo tuwa’y napalitan ng galit
Nang ito’y tapusin mong walang pag-aatubili

Ngunit paglipas ng panaho’y natuto
Inggit ay tapos na ring nasaisang-tabi

Magkakaibigang higit pa sa kapatid
Mula sa iba-ibang mga magulang
Na pagmamahal ang nagbubuklod na lubid
Bawat isa’y may kani-kaniyang pagkukulang
Dalang alat ng hangin sa tuwing pag-ihip
Mahapding kuskos sa mga sugat na ating binuksan
Nanunuot sa dibdib patungo sa isip

Ngunit yakap ninyo ay laging naghihintay
Ngiting dala’y totoo, hindi kathang-isip

Binuksan ang pusong sarado para sa iyo
Ako ay nawalan ng takot sa pagtanggap
Nahulog na ngang tuluyan sa pagsuyo mo
Bawat araw ay may panibagong sangkap
Na lalong bumabasag sa marupok na damdamin ko
At nang sa dulo’y akma nang yayakap
Siya namang biglang pag-iba ng pagtingin mo

Ngunit yumaon na rin ang ilang mga taon
At ang nawasak na puso’y may pag-asa nang natamo

Hinabilin n’yong h’wag na subuking ibaybay
Ang likong magdadala sa masukal na daan
Ay walang paghihinahon na aking nilakbay
Tinig ninyong may dalang pag-aalinlangan
Isa-isa ko ngang nilimot at sinuway
Batid man na ang dulong doon ay daratnan
Sadyang kapahamakan ng umikli kong buhay

Ngunit lumuha nang ako ay naaninag
Tumakbo’t binuhat ang kat’wan kong lupaypay

Maraming beses na ako’y lumuhod sa Iyo
Sa trono mo ang kaluluwa ay humihiling
Nanliliit sa sarili at nagsusumamo
Sa bawat paglapit ng mga paa sa ‘Yong piling
Ako’y dinirinig at patawad natatamo
Ulit-ulitin mang suwayin ang Iyong mga tagubilin
Panibagong simula ang siyang alay Mo

Isipin ko man ay di maarok ang lalim
Ang walang hanggang biyayang natatanggap ko
Ay tunay na palaisipan sa akin
Walang ibang batayan ang parati Mong pagsuyo
Kundi buhay ni Jesus na sa krus ay inihain
Kaloob na para sa sinumang magpapako
Ng tiwala sa Kanyang Anak nang taimtim

At doon ako’y mamahinga at lalagi
Pag-ibig na sa iba ay walang pagkabig at pagbaling

19 November 2017
(Poem recited at YAM Spark, CCBC)

FB_IMG_1511077807009.jpg

Tagged , ,

Dream

Eyes pierce into this darkness
Reaching slowly for a rail
Better yet a solid trail
A way out of this madness

Will you not call out our name
Hold these hands, steady the heart
From us to never depart
Pull us out this endless game

So let me pause, picture home
Take a break from tiresome news
Where east and west seem to lose
And dream of my king forever
Safe in the true hope I own

9 November 2016

Tagged , , ,

Sworn Bannerman

As I walked alone on a dark winding road
Repeating lines from a long forgotten code
Carrying on while the night turned cruel and cold
It came
And for a moment I suddenly grew old

Shaking and wandering, I was hopelessly lost
That path I once knew was all covered in frost
Did not know which bend would lead me back to you
Wondered if
Any mark could give me fraction of a clue

Cried out for a name but whose I was not sure
Did not know that my mind could only just endure
So much pressure – thus tiny cracks to form
Bringing it down
This broken spirit to despair would conform

Then I heard a hum from a crevice I saw
A faint melody yet familiar and raw
Ran to it with whatever strength I had left
My feet stopped
As I glimpsed what mystery that sanctuary kept

You were sitting on Your throne not a bit fazed
Knowing everything yet storing them all un-erased
Rainbows dimmed at the presence of Your majesty
Unworthy
Such as I to behold incandescent beauty

What am I but an incompetent warrior
Fighting but losing, unequal to my armour
To constant threat a whimpering coward
A liability
A living proof of mercy struggling onward

But You will grant me new strength as I march on
This battle I fight is one You’ve already won
I am Your servant and for Your house I shall die
I am Yours
And Your unfailing word I shall live by

1 October 2017
This poem is inspired by Isaiah 6:1-8.

For My 32nd Birthday

Tagged , , , , ,

Sa Kanya

(Poem recited at CCBC’s 58th Anniversary Celebration, #bettertogether, 30 July 2017)

Ako
Nag-umpisa sa daang dinatnan ko
Naglalakad
Sumasabay sa pag-inog ng mundo
Taas-baba
Dala-dala ng pagpitnig ng ritmo
Itong puso
Na nais ay ‘wag mapalayo sa Iyo

Ikaw
Nababatid ko sa himig mo’t galaw
Tungo roon
Ang pagbaling ng ‘yong diwa at tanglaw
Hindi pansin
Ikot ng buwan na siyang salo ng araw
Lubusan nga
Na sa Kanya kaluluwa’y napukaw

Ako
Patungo sa Iyo
Ikaw
Hinihila ng Ilaw

Siya
Sa bawat hakbang doo’y gumagabay
Bumubulong
Malambing na laging nakaagapay
Nakangiti
Mukha Niya’y liwanag na umaakay
Walang hanggan
Sa piling Niya ay nagbabago ang buhay

Ako, ikaw
Patuloy sa pag-uhaw
Tayong dalawa
Nakaugat sa Kanya

Tayo
Hindi ako, hindi ikaw, hindi sila
Magkabuklod
Isinilang sa iisang pamilya
Lumalago
Higit-higit ‘pag kapiling ang iba
Tumatayog
Matibay sa unos at hitik mga bunga

English Translation:

BEARING

I
Started in this path I found
Walking
Moving as the earth goes around
Up and down
Carried by the rhythm of the sound
This heart
Unto You it seeks to be bound

You
I know by the way you go about
Over there
Is where your mind’s looking out
Oblivious
As the sun meets the moon without doubt
Sincerely
Unto Him – your soul is devout

I
Towards where You are
And you
Drawn by His bright hue

He
Every step leading the way
Softly whispering
Gently His hands are at bay
Wide smile
His face glows with guiding rays
Eternal
There are always better days

I, you
Thirsty for dew
The two of us
Rested in His trust

We
Not me, not you, them not even
Together
Into the family of heaven
Growing strong
As this chord we keep on weaving
Increasingly
Firm in the storm and fruits we’re bearing

Tagged , , ,
Advertisements